27 maja

14:00

B1 sala H24

al. A. Mickiewicza 30

Kraków

Rejestracja uczestników konkursu